TARIM KREDİDE E-DÖNÜŞÜM

  • Pazartesi, 02 Eylül 2019 14:56

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinde bilişim ortamında, kurumsal ilişkilerlara cevap verebiliyor, kurumsal iş süreçlerini güvenli ve hızlı yapabiliyor, bunu yapabiliyoruz, ortakları merkezlerimizden faydalandırabileceğimizde E-Dönüşüm orada artarak devam ediyor.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ilke E-Dönüşüm yazılım projeleri de faaliyete geçiyor. Merkez Birliği, bölge birlikleri ve kooperatiflerin bilgisayarları ve çevre birimlerinde yenileme çalışmaları başladı, bu kapsamlıda bilgisayarların kurulması ve bakım destek sürecilerinin merkezileştirilmesiyle, kooperatiflerin bulunduğu yerlerde yükü hafifletildi.

İmzalar kaldırıldı

Ortakların kredi kullanma işlemlerinin, hizli ettik guvenli Olması yanı Sıra sahada da yapılabilmesini sağlayan, PTT işbirliği ile hazırlanan  Ortak Kart Projesi  Kapsamında; yaptığı kredi işlemine ait kağıt çıktılara ortaklardan ıslak imza alınmasına son verildi. Artık pos terminallerini kullanarak, kart pin doğrulaması ile kredi kullandırmasınız yapılabiliyor. Hatta nakit krediler, ortağın direk PTT banka hesabına aktarılıyor. Böylelikle yıllık 7 milyondan fazla kağıt çıktı alınmasına ve işgücü-zaman kaybına engel olunabiliyor.

Kağıt israfı bitti

E-BYS sistemi kullanımında, geçen 2 yıl süresinde zarfında Tarım Kredi Kooperatiflerine katma değer seçeneğiken, bu kapsamlıda işgücü kayıpları engellendi.

E-imzalı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile yazışma sürecileri elektronik ortamda takip edilir hale geldi. Toplamda 4,1 milyon kişinin  sahip olduğu 1,7 milyon evrak  üretildiği düşünülden, 600 bin kargolanması elektronik imzalı resmi evrak yapıldııldı. Ayrıca ANDROID ve IOS ortamları için mobil uygulama da kullanıma sunuldu. Böylelikle telefon ve tabletler üzerinde de evrak süreçleri yönetilebilir hale geldi. Diğer yandan Merkez Birliği ve bölgesi birlikleri yetkililerine temin edilen mobil imzalar ile evrak imzalama / onaylama işlemleri de artık yapılabiliyor.

800 ağaç kurtarıldı

E-Dönüşüm kapsamında daha önce E-Fatura ve E-Defter uygulamaları başarı ile tamamlandıktan sonra, E-Arşiv süreçleri E-Koop otomasyon sisteminde devreye alındı. E-Arşiv uygulaması ile tüm ortaklara kesilen faturaların artık matbu kâğıt faturaya dökülmesi ortadan kalkarken, özellikle kooperatif personelinin iş yükü azaltıldı. Süreçlerin hızlanıp daha kolay ve güvenli yapılabilmesi temin edilirken, yılda yaklaşık 5 milyon adet matbu fatura maliyetinden tasarruf edildi. Bahsi geçen çalışmalarla birlikte yıllık 800 ağaç kurtarıldı.

Ayrıca; E-Dönüşümde özel entegratörlük hizmetlerini genişleten Tarım Kredi Kooperatifleri şirketi Tarnet, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv ve E-İrsaliye uygulamalarına E-Müstahsil Makbuzu ve E-Serbest Meslek Makbuzu entegratörlüğünü de ekledi. Bu yeni çözümlerin de E-Koop otomasyon sistemine entegre edilerek kurumda kullanıma açılması için yazılım çalışmaları ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca sürdürülüyor.

5 milyon TL tasarruf

İsrafı engelleyen, daha hızlı ve güvenli kurumsal işler yapılmasını sağlayan, doğayı koruyan, özellikle zaman ve kaynak tasarrufu sağlayarak iş gücü kullanımını etkinleştiren, gerek personel gerekse ortakların işlemlerini kolaylaştıran Ortak Kart, E-Bys, E-Arşiv Fatura, E-Koop entegrasyonları gibi yenilikçi E-Dönüşüm projeleri ile dijitalleşen Tarım Kredi Kooperatiflerinde sadece kırtasiye ve kargo masraflarından bile ortalama yıllık 5 milyon TL üzerinde tasarruf sağlandı.

 

Kamu ile bütünleşme

E-Koop Merkezi Otomasyon Sistemine, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNIS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS), Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Ulusal Yargı Ağı (UYAP), Bankalar Birliği (FİNDEKS), İştirak Şirketler ile E-Sipariş, Bereket Sigorta, Bankalar ve PTT gibi birçok dış kurum entegrasyonları da eklendi. Ayrıca, Noterler Birliği ile E-Rehin, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile E-İpotek, Gelir İdaresi Başkanlığı ile E-Beyanname ve E-Mükellef entegrasyonlarına ait ek çalışmalar ise devam ediyor.

 

Bilgiye hızlı erişim

Tarım Kredi Kooperatiflerince kullanılan E-Koop Otomasyon Sisteminde bin 200 adet farklı raporlama hizmeti veriliyor. Bu çalışmaya ilave olarak Merkez Birliği ve bölge birliklerinde, karar destek sistemi kurulmasını teminen dinamik raporlama altyapısı birkaç modülde kuruldu. Ayrıca idareciler için hazırlanan mobil raporlama sistemi de aktif olarak kullanılmaya başlandı.  Diğer yandan Tarnet ile yapılan iş birliği çerçevesinde, TÜRKSAT tarafından geliştirilen harita modelleme raporlama sistemi devreye alındı.

Yapılandırılmış bu veri yönetimi planlama ile şimdi verinin etkinliğini daha hızlı çevirilmesi ve daha etkin olması sağlandı. Kurumsal stratejilerin belirlenebilmesi, teknolojiden daha fazla faydalanabiliyor ortakların kooperatifi ile iletişim ve işlemlerinin daha hızlı / etkin olması hale gelmesi gerekiyor Veri Odaklı Akıllı Tarım Uygulamaları, büyük veri ve yapay zeka da dahil mobil cihazlarda geliştiriliyor.

Okunma 23 defa